Eesti Avaandmete Portaal

Portaali kaudu on igaühel juurdepääs avaliku sektori juurdepääsupiiranguteta andmetele koos nende taaskasutamise ja edasijagamise õigusega ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel.

Alusta otsingut

Andmete avamise olulisemad eesmärgid

  • Elavdab majandust
  • Suurendab läbipaistvust
  • Pakub informatsiooni
  • Vähendab teabenõuete arvu ja sellega avaliku sektori koormust
  • Pakub avatud teenuste loomist ja haldamist era- ja vabasektorile
  • Õhutab üleminekut tuleviku teholoogiatele nagu linkandmed, suurandmed ja asjade internet

Hea kasutaja, avaandmete portaal on uuenemas. Palun aita meil portaali paremaks muuta ja vigu avastada, jagades oma tagasisidet, tähelepanekuid ja ettepanekuid SIIN. Täname!