Eesti Avaandmete Portaal

Eesti riigi avaandmete portaali kaudu on igaühel ligipääs avaliku sektori juurdepääsupiiranguteta andmetele koos nende taaskasutamise ja edasijagamise õigusega nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel.

Teabevaldajad lisavad avaandmete portaali lingi oma andmekogule, et suurendada andmekogu kasutust ning kõlapinda.


Alusta otsingut Andmestiku lisamine Rakenduse lisamine
Avaandmete portaali statistika

Andmete avamise olulisemad eesmärgid

  • Elavdada majandust
  • Suurendada avaliku sektori tegevuse läbipaistvust
  • Pakkuda kasulikku informatsiooni
  • Vähendada teabenõuete arvu ja sellega avaliku sektori koormust
  • Pakkuda era- ja vabasektorile sisendit uute teenuste loomiseks
  • Soodustada üleminekut uuenduslikele lahendustele (nt. linkandmed, suurandmed ja asjade internet ehk nutistu)

Hea kasutaja, avaandmete portaal on uuenemas. Palun aita meil portaali paremaks muuta ja vigu avastada, jagades oma tagasisidet, tähelepanekuid ja ettepanekuid SIIN. Täname!

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.