Küsi andmehulka

Tee ettepanek andmete avalikustamiseks!

Küsi siin

Teema

    Teabevaldaja

      Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

      Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.