Aadressiandmed

Aadressiandmed (aadressiandmete süsteemi ADS andmed) eri lõigetes (eraldi Tallinn, eraldi kehtivate aadressikomponentide nimekiri jne.). Kõigi maaüksuste, hoonete ja hooneosade (korterite) aadressid ja ruumilised asukohad kaardil. Andmed on tasuta kõigile kättesaadavad, väljavõtteid uuendatakse 1 kord kuus. Esimesed andmed pärinevad maakatastri algusaegadest 1992.a. ADS loodi 2007, peale seda on kättesaadav andmemuudatuste info. Igapäevased muudatused on kätte saadavad X-tee teenuste kaudu.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Aadressid
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal aastal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/04/27
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2015/04/27
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Andre Kaptein
Kontakt Email Andre.Kaptein@maaamet.ee
Kontakt telefon 6750894

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.