Ajapaik.ee avaandmed

Ajapaik.ee metaandmed – nii kasutajate loodud kui algallikatest pärinevad

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ajapaik.ee avaandmete liides
JSON

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents “No Rights Reserved”
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/12/19
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2018/12/19
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Vahur Puik
Kontakt Email vahur@ajapaik.ee
Kontakt telefon 5034241

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.