Avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud süüteod

Andmehulk sisaldab andmeid Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud avaliku korra vastaste süütegude ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegude kohta. Avaldatavate andmete täpsemale kirjeldusele on viidatud täiendavate linkide all.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta.
ZIP
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta.
CSV
Süüteod eelmisele aastale eelneval 5 aastal ZIP
csv / zip
Süüteod eelmisele aastale eelneval 5 aastal
CSV
Süüteod sellel ja eelmisel aastal ZIP
csv / zip
Süüteod sellel ja eelmisel aastal
CSV
Selgitused avaldatavate andmete kohta
HTML

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/11/15
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/06/16
Peamine teema Õigusemõistmine, õigussüsteem ja avalik turvalisus
Kontakt nimi Maarja Vesi
Kontakt Email maarja.vesi@politsei.ee
Kontakt telefon 6123348

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.