Politsei- ja Piirivalveamet logo
Politsei- ja Piirivalveamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine.

Avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud süüteod

Andmehulk sisaldab andmeid Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud avaliku korra vastaste süütegude ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegude kohta. Avaldatavate andmete täpsemale kirjeldusele on viidatud täiendavate linkide all.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta ZIP
ZIP
Süüteod üle-eelmise viie aasta kohta
CSV
Süüteod eelmise 5 aasta kohta ZIP
csv / zip
Süüteod eelmise 5 aasta kohta
CSV
Süüteod sellel ja eelmisel aastal ZIP
csv / zip
Süüteod sellel ja eelmisel aastal
CSV
Selgitused avaldatavate andmete kohta
HTML

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal nädalal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/11/15
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/18
Peamine teema Õigusemõistmine, õigussüsteem ja avalik turvalisus
Kontakt nimi Krista Rebane
Kontakt Email avaandmed@list.politsei.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.