Avaliku sektori palgaandmed

Avaliku sektori palgapoliitika ja avalikud palgaandmed.

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ametnike palgad 2019 kokkuvõte
PDF
Ametnike põhipalk riigi ametiasutustes 01.04.2019 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu riigi ametiasutustes 01.01.-31.12.2018
XLSX
Ametnike põhipalk KOV üksuste ametiasutustes 01.04.2019 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu KOV üksuste ametiasutustes 01.01.-31.12.2018
XLSX
Ametnike palgad 2018 kokkuvõte
DOCX
Ametnike põhipalk riigi ametiasutustes 01.04.2018 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu riigi ametiasutustes 01.01.-31.12.2017
XLSX
Ametnike põhipalk KOV üksuste ametiasutustes 01.04.2018 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu KOV üksuste ametiasutustes 01.01.-31.12.2017
XLSX
Ametnike põhipalk riigi ametiasutustes 01.04.2017 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu riigi ametiasutustes 01.01.-31.12.2016
XLSX
Ametnike põhipalk KOV üksuste ametiasutustes 01.04.2017 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu KOV üksuste ametiasutustes 01.01.-31.12.2016
XLSX
Ametnike põhipalk riigi ametiasutustes 01.04.2016 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu riigi ametiasutustes 01.01.-31.12.2015
XLSX
Ametnike põhipalk KOV üksuste ametiasutustes 01.04.2016 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu KOV üksuste ametiasutustes 01.01.-31.12.2015
XLSX
Ametnike põhipalk riigi ametiasutusres 01.04.2015 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu riigi ametiasutustes 01.01.-31.12.2014
XLSX
Ametnike põhipalk KOV üksuste ametiasutustes 01.04.2015 seisuga
XLSX
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu KOV üksuste ametiasutustes 01.01.-31.12.2014
XLSX

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents “No Rights Reserved”
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2020/01/13
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/01/13
Peamine teema Majandus ja rahandus

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.