Eesti Hariduse Infosüsteemi avaandmed

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Register sisaldab andmeid õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Kõige vanemad andmed on aastast 2004. Kõik EHISe avalikud andmed on kättesaadavad portaalist ja API kaudu (väljundformaadid CSV, XML, JSON). API kasutamise juhend on lisatud täiendava failina (EHIS avaandmete CSV, XML ja JSON päringute koostamise juhend). Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm.ee on kättesaadavad erinevate haridus-, teadus- ja noortevaldkonna andmed umbisikustatud statistilisel kujul. Keskkond võimaldab koostada statistilisi aruandeid ning võrrelda haridusnäitajaid vajalikes lõigetes, võrrelda koole erinevate näitajate lõikes (taustaandmed, õppekeskkond, tulemused jne), mis omakorda aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust. Päring koostatakse dünaamiliselt isiku enda poolt.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Õppeasutuste avaandmed
XML
Õppeasutuste tegevuslubade avaandmed
XML
EHIS avaandmete CSV, XML ja JSON päringute koostamise juhend
PDF
Haridusstatistika portaal Haridussilm
HTML
Õppeasutuste kontaktandmed
XLS
Õppekavade registri väljavõte
xlsx
Õppeasutuste ja õppurite kohta käiv statistika
xlsx
Õppeasutuste otsing EHISe avalikus vaates
HTML
Õppeasutuste tegevuslubade otsing EHISe avalikus vaates
HTML
Õppekavade otsing EHISe avalikus vaates
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/04/19
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/05/25
Peamine teema Teadus ja tehnoloogia
Kontakt nimi Haridus- ja Teadusministeerium
Kontakt Email hm@hm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.