Eesti Hariduse Infosüsteemi avaandmed

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Register sisaldab andmeid õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Kõige vanemad andmed on aastast 2004.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
16.04.2018 Õppeasutuste avaandmed
XML
16.04.2018 Õppeasutuste tegevuslubade avaandmed
XML
EHIS avaandmete CSV ja XML päringute koostamise juhend
PDF
Haridusstatistika portaal Haridussilm
HTML
Õppeasutuste kontaktandmed
XLS
Õppekavade registri väljavõte
xlsx
Õppeasutuste ja õppurite kohta käiv statistika
xlsx
Õppeasutuste otsing EHISe avalikus vaates
HTML
Õppeasutuste tegevuslubade otsing EHISe avalikus vaates
HTML
Õppekavade otsing EHISe avalikus vaates
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/04/19
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/02/23
Peamine teema Teadus ja tehnoloogia
Kontakt nimi Haridus- ja Teadusministeerium
Kontakt Email hm@hm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.