Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivide avaandmed

Eesti Kirjandusmuuseumi kogud hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu käsitlevaid materjale. Ulatuslike kogude avaandmetena kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine on pidev protsess ning andmed on kättesaadavad veebiteenuse kaudu. Kirjandusmuuseum koosneb kolmest arhiivist – Arhiivraamatukogust, Eesti Rahvaluule Arhiivist ja Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist ning kahest teadusosakonnast – folkloristika ja etnomusikoloogia osakonnast. Neist peamised andmete pakkujad on kolm arhiivi.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivide avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/03/16
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2015/03/16
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Kaisa Kulasalu
Kontakt Email kaisakulasalu@folklore.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.