Eesti Kirjandusmuuseum logo
Research and development institution, which also performs the functions of a central scientific memory institution of the state, managing important archives of cultural history and folklore (folkloristics), as well as collections of Estonian folklore and historical books.

Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivide avaandmed

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) kogud hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu käsitlevaid materjale. Ulatuslike kogude avaandmetena kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine on pidev protsess ning andmed on kättesaadavad veebiteenuse kaudu. Eesti Kirjandusmuuseum koosneb: Arhiivraamatukogust (lühend EKM AR), Eesti Rahvaluule Arhiivist (lühend EKM ERA), Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist (lühend EKM EKLA), folkloristika osakonnast (lühend EKM FO).

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivide avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/03/16
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/05/28
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Siiri Pärkson
Kontakt Email siiri.parkson@kirmus.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.