Eesti Kirjandusmuuseum logo
Research and development institution, which also performs the functions of a central scientific memory institution of the state, managing important archives of cultural history and folklore (folkloristics), as well as collections of Estonian folklore and historical books.

Eesti Kirjandusmuuseumi keeleressursid

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK, https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus) konsortsiumliige. EKRK failirepositooriumis Metashare.ut.ee on registreeritud ja kättesaadavaks tehtud mitmeid Eesti Kirjandusmuuseumi kogude materjale, nagu näiteks Eesti mõistatused, Kodavere pajatused, anekdoodid, Eesti 1920ndate aastate kirjanduskriitikakorpus. Erinevatel resurssidel on erinevad litsentsid ja neist tulenevad kasutuspiirangud.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Eesti Kirjandusmuuseumi keeleressursid
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents CC-BY-NC-ND 4.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/06/27
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/06/28
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Siiri Pärkson
Kontakt Email siiri.parkson@kirmus.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.