Keskkonnaagentuur logo
The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

Eesti Looduse Infosüsteem EELIS infoleht

Eesti Looduse Infosüsteem EELIS infoleht leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta. Siin on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELIS-e andmebaasist. Siia ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on siin lehel võimalik lugeda ja vaadata EELIS-e andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Kaire Sirel
Kontakt Email kaire.sirel@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.