Keskkonnaagentuur logo
Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel. KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

Eesti Looduse Infosüsteem EELIS infoleht

Eesti Looduse Infosüsteem EELIS infoleht leht koondab laiemale avalikkusele teabe EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta. Siin on võimalik teha otsinguid teatud objektide andmete kohta otse EELIS-e andmebaasist. Siia ei kuvata siiski kogu infot, mida EELIS sisaldab, vaid ainult teatud osa sellest. Lisaks andmetele on siin lehel võimalik lugeda ja vaadata EELIS-e andmestikul põhinevaid statistilisi analüüse ning erinevaid objektitüüpe kirjeldavaid ja seletavaid artikleid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Kaire Sirel
Kontakt Email kaire.sirel@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.