Eesti Teadusinfosüsteemi avaandmed

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab Eesti teadus- ja arendustegevusega seotud andmeid. Kõige vanemad andmed on aastast 2006. Kõik ETISe avalikud andmed on kättesaadavad portaalist ja API kaudu (väljundformaadid XML, JSON). API kasutamise juhend on lisatud täiendava failina. Allpool on näitena lisatud API kasutamise juhendi abil koostatud Tartu Ülikooli teadusaparatuuri ja käimasolevate sihtfinatseeringuga projektide andmehulgad. Portaalist on võimalik andmeid ning otsingu tulemeid eksportida Excelisse ja CSV, XML formaati.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
ETIS avaandmete kasutamine API liidese vahendusel
PDF
Tartu Ülikooli Teadusaparatuur
XML
Käimasolevad sihtfinantseerimisega projektid
JSON
Teadus- ja arendustegevusega seotud isikud
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud asutused
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud projektid
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud publikatsioonid
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud juhendamised
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud tööstusomand
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud kollektsioonid ja kogud
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud teadusaparatuur
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud tooted ja teenused
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud koostööpakkumised
HTML
Teadus- ja arendustegevusega seotud klassifikaatorid
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/04/16
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/08/19
Peamine teema Teadus ja tehnoloogia
Kontakt nimi ETIS kasutajatugi
Kontakt Email etis@etag.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.