Eesti tollitariifistik

Euroopa Liitu importimise ja liidust eksportimisega seotud meetmete kohaldamiseks kasutatakse integreeritud tollitariifistikku TARIC (Tarif Intégré Communautaire) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en . TARICi rakendamiseks Eestis on välja töötatud Eesti Tollitariifistik (ETT) https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/ , mis sisaldab lisaks TARIC meetmetele ka Eesti riigisiseseid meetmeid (lisatud avaandmetena seisuga 01.02.2018).

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Riiklikud meetmed / National measures
CSV
Allmärkused / Footnotes
CSV
Lisadokumendid / Additional documents
CSV
Mõõtühikud / Measurement units
CSV
Tingimuse liigid / Condition types
CSV
Riiklike meetmete veergude kirjeldused / Description of national measures columns
CSV
Meetmeliigid /Measure types
CSV
Lisakoodid / Additional codes
CSV
Tegevuskoodid /Action codes
CSV

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/02/01
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2018/02/01
Peamine teema Majandus ja rahandus
Kontakt nimi Kati Liik.
Kontakt Email kati.liik@emta.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.