Maa-amet logo
The Land Board is a national competency centre in land related matters and the biggest producer, manager and distributor of spatial data as well as provider of spatial data services.

Eesti topograafia andmekogu (ETAK)

Eesti topograafia andmekogu sisaldab ruumiandmeid topograafiliste nähtuste kohta. Andmetest toodetakse Eesti põhikaarti ning Maa-ameti geoportaali kaardirakenduste kaudu kasutatavaid aluskaarte. Avaandmetena on allalaaditavad andmekogu tuumandmed (kõlvikud, transpordivõrk, ehitised, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, pinnamood), samuti ortofotod, kõrgusandmed (LiDAR andmed, kõrgusmudelid, samakõrgusjooned), Eesti põhikaart.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed levinud CAD-GIS failiformaatides
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Uuendussagedus Igal nädalal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.