Eesti usaldusnimekiri

The present list is the 'Trusted List of supervised/accredited Certification Service Providers' providing information about the supervision/accreditation status of certification services from Certification Service Providers (CSPs) who are supervised/accredited by Estonia for compliance with the relevant provisions of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
09.10.2014 Usaldusnimekirja räsi
sha2
09.10.2014 Eesti usaldusnimekiri (PDF)
PDF
09.10.2014 Eesti usaldusnimekiri (XML)
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/02
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2015/02/02
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Uuno Vallner
Kontakt Email uuno.vallner@riso.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.