Riigi Infosüsteemi Amet logo
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.

Eesti usaldusnimekiri

Käesolev nimekiri on usaldusnimekiri, mis sisaldab teavet Eesti järelevalve all olevate usaldusteenuse osutajate kohta ja usaldusteenuste kohta, mida osutatakse kooskõlas [eIDAS](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ET) määrusega.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Eesti usaldusnimekiri (XML)
XML
Eesti usaldusnimekiri (PDF)
PDF
Usaldusnimekirja räsi
sha2

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Kaks korda aastas
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/02
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/04/09
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt Email ria@ria.ee
Kontakt telefon +372 663 0200

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.