Ehitisregister

Ehitistega seotud andmestik : aadress, seos katastriga, kasutusotstarbed, ruumikuju, sissepääsupunktid, energiamärgi, ehitusloa info, kasutusloa info ja tehnilised andmed. Ehitisregistri klassifikaatorid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ehitisregistri avaandmed
HTML
Ehitisregistri avaandmete ligipääsu juhend
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/07
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2018/05/07
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Ehitisregister
Kontakt Email ehr@mkm.ee
Kontakt telefon 6256352, 625 6445

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.