Maa-amet logo
Maa-amet on Eesti riigi kompetentsikeskus maaküsimustes ning suurim ruumiandmete tootja, haldaja, levitaja ja ruumiandmeteenuste pakkuja.

Ehitusgeoloogia andmekogu

Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uuringud (u 35 000 tk) alates 1964. kuni tänaseni. Andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks on Ehitusgeoloogia kaardirakendus, mis näitab andmekogus olevate aruannete üldandmeid ning uuringualasid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ehitusgeoloogia andmekogu
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Uuendussagedus Igal nädalal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/06/17
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/06/17
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.