Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium logo
Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

Elektrooniline mereinfosüsteem EMDE

EMDE (algselt Eesti MerendusDokumentide Edastus) rakendus on loodud merendusega seotud teadete ja dokumentide koostamise, esitamise ja kontrolli lihtsustamiseks. Dokumente koostavad laevade opereerimisega tegelevad firmad või nende esindajad (agendid, kaptenid), kaupade logistikaga tegelevad firmad (kauba omanikud, ekspediitorid, stividorid), sadama operaatorid ja neid kontrollivad riigiametite esindajad. EMDE on süsteem, millele rahvusvaheliselt viidatakse ka kui "National Maritime Single Window".

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
EMDE avaandmed
XML
Schema
XSD

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 11/02/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Transport
Kontakt nimi MKM IT abi
Kontakt Email itabi@mkm.ee
Kontakt telefon 6256333

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.