Eesti Rahvusbibliograafia

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB (http://erb.nlib.ee) registreerib andmed rahvusteavikute kohta. Rahvusteavikutena käsitletakse Eestis kõigis keeltes ning välismaal eesti keeles avaldatud väljaandeid, Eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid sõltumata nende füüsilisest kandjast (paber, elektrooniline kandja). ERB koostamise põhimõtted on fikseeritud dokumendis Rahvusbibliograafia koostamise alused. Andmebaasi täiendatakse uute andmetega pidevalt, kuid mitte harvemini kui üks kord nädalas.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Perioodika (marc21xml)
xml / zip
Muukeelne raamat (marc21xml)
xml / zip
Eestikeelne raamat (marc21xml)
xml / zip
Helisalvestised (marc21xml)
xml / zip
Noodid (marc21xml)
xml / zip
Kaardid (marc21xml)
xml / zip
Piltteavikud (marc21xml)
xml / zip
Video (marc21xml)
xml / zip
Multimeedia (marc21xml)
xml / zip
Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi kodulehekülg
HTML
Rahvusbibliograafia koostamise alused
HTML
Eesti Rahvusraamatukogu avaandmete portaal
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents “No Rights Reserved”
Uuendussagedus Igal nädalal
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/03/13
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/08/20
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Urmas Sinisalu
Kontakt Email urmas@nlib.ee
Kontakt telefon 6307222

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.