Ühistranspordiregistri avaandmed

Ühistranspordiregistri avaandmed sisaldavad lihtsustatud struktuuri andmekoosseisuga väljavõtet Riiklikku Ühistranspordiregistrisse kantud andmetest, mis hõlmavad siseriiklikult käigus olevate ühistranspordiliinide kirjeldusi, sõidugraafikuid ja peatuste asukohtasid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Andmete kasutuslitsents
HTML
Ühistranspordiregistri lühikirjeldus
HTML
GTFS andmevahetusformaadi kirjeldus
HTML
Andmehulk
ZIP/GTFS/TXT

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/29
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/06/03
Peamine teema Transport
Kontakt nimi Maanteeamet
Kontakt Email opendata@mnt.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.