Keskkonnaagentuur logo
The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

Ilmavaatluste andmekogu

Andmekogu koondab enda alla kõik seirevõrgus kogutavad ilmaandmed (nii meteoroloogilised kui ka hüdroloogilised).

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Vaatlusandmed
HTML
Ilmatikker
HTML
Eesti Vaatlusandmed
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/12/09
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Miina Krabbi
Kontakt Email miina.krabbi@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.