Maa-amet logo
Maa-amet on Eesti riigi kompetentsikeskus maaküsimustes ning suurim ruumiandmete tootja, haldaja, levitaja ja ruumiandmeteenuste pakkuja.

Kitsenduste kaardi andmed

Kitsenduste mõjuala (vööndi) andmed on allaadimiseks ettevalmistatud ESRI Shape (shp) ja OGC GeoPackage (gpkg) formaatides. Andmete seisu uuendatakse igal kalendrikuul. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Kitsenduste kaardi mõjualad
GPKG
Administratiivsete kitsenduste mõjualad
SHP
Keskkonnalaste kitsenduste mõjualad
SHP
Tehnovõrkude kitsenduste mõjualad
SHP
Transpordialased kitsenduste mõjualad
SHP
Veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad
SHP

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Uuendussagedus Igal kuul
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/01/13
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.