Maa-amet logo
The Land Board is a national competency centre in land related matters and the biggest producer, manager and distributor of spatial data as well as provider of spatial data services.

Kohanimeregister

Riikliku kohanimeregistri eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, nende töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Päringukeskkonna kaudu saab teha andmete väljavõtte CSV failina.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Riikliku kohanimeregistri avalik teenus
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.