Kollektiivlepingute andmekogu

Andmehulgas on kõik Eestis sõlmitud kollektiivlepingud alates 1997. aastast, mis on sisestatud Sotsiaalministeeriumi poolt hallatavasse kollektiivlepingute andmekogusse. Kuigi kollektiivlepingu seadus näeb ette, et sõlmitud kollektiivlepingud tuleb registreerida Sotsiaalministeeriumi peetavas andmekogus, ei pruugi kõik Eestis sõlmitud kollektiivlepingud siiski andmekogus registreeritud olla. Seetõttu ei anna kollektiivlepingute andmekogu statistika ammendavat ülevaadet kollektiivlepingute levikust ega kollektiivlepingutega kaetusest Eestis, vaid pakub teavet selle kohta, millised töötingimused on tavapäraselt kollektiivlepingutega reguleeritud ning kelle vahel lepingud sõlmitakse.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Lepingu staatused
XML
Staatused
XML
Tööandjad
XML
Tööandja tüübid
XML
Õiguslikud vormid
XML
Tegevusalad
XML
Töötajad
XML
Töötaja tüübid
XML
Lepingu lisateabevormid
XML
Lisateabevormid
XML
Kollektiivlepingute andmekogu
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/06/10
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/04/01
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Liina Kaldmäe
Kontakt Email liina.kaldmae@sm.ee
Kontakt telefon 6269726

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.