Kultuurimälestiste Register

Registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Rest API
JSON

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/10
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2015/02/10
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Karin Merilo
Kontakt Email karin.merilo@muinsuskaitseamet.ee
Kontakt telefon 6403043

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.