Kutseregistri avaandmed

Aastal 2001 asutatud register sisaldab andmeid kutsestandardite, kutsealade, kehtivate kutsetunnistuste, kutse andjate ja kutsenõukogude kohta. Kutseregistri väljavõtted on igapäevaselt uuendatud ja kättesaadavad Exceli formaadis.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Väljavõtted kutseregistrist
HTML, XLS
Kutseregistri avalik otsing
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/04/17
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2018/04/17
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Sihtasutus Kutsekoda
Kontakt Email kutsekoda@kutsekoda.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.