Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium logo
Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

Liiklusjärelevalve infosüsteem

Liiklusjärelevalve infosüsteemi kogutakse autoveoga tegelevate ettevõttete ja nende töötajatega seotud järelelvalve andmeid. Avaandmeteks loetakse järgnevaid andmeid konkreetsest andmekogust - 1) järelevalve teostamise koht; 2) järelevalve teostamise kuupäev ja kellaaeg; 3) kontrollitava sõiduki riigi tunnusmärk; 4) kontrollitava sõiduki kategooria; 5) veo liik (sõitjate- või veosevedu, riigisisene, rahvusvaheline, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline või oma kulul vedu, sõitjate liini-, juhu- või eriotstarbeline vedu, taksovedu); 6) sõiduki kontrollitud osade ja sõlmede nimekiri; 7) sõiduki osade ja sõlmede nimekiri, mis ei vastanud nõuetele; 8) järelevalve teostaja otsus; 9) raskete õigusrikkumisteadete arv; 10) kontrollimise käigus tuvastatud süüteo kvalifikatsioon.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Liiklusjärelevalve infosüsteemi avaandmete kirjeldus
PDF
1.01.2015 - 31.03.2015
XML
1.04.2015 - 30.06.2015
XML
1.07.2015 - 30.09.2015
XML
1.10.2015 - 31.12.2015
XML
1.01.2016 - 31.03.2016
XML
1.04.2016 - 30.06.2016
XML
1.07.2016 - 30.09.2016
XML
1.10.2016 - 31.12.2016
XML
1.01.2017 - 31.03.2017
XML
1.04.2017 - 30.06.2017
XML
1.07.2017 - 30.09.2017
XML
1.10.2017 - 31.12.2017
XML
1.01.2018 - 31.03.2018
XML
1.04.2018 - 30.06.2018
XML
1.07.2018 - 30.09.2018
XML
1.10.2018 - 31.12.2018
XML
1.01.2019 - 31.03.2019
XML
1.04.2019 - 30.06.2019
XML
1.07.2019 - 30.09.2019
XML
1.10.2019 - 31.12.2019
XML
1.01.2020 - 31.03.2020
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Kord kvartalis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 07/05/2018
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/04/01
Peamine teema Transport
Kontakt nimi Kristjan Kaiklem
Kontakt Email kristjan.kaiklem@mkm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.