Liiklusjärelevalve infosüsteem

Liiklusjärelevalve infosüsteemi kogutakse autoveoga tegelevate ettevõttete ja nende töötajatega seotud järelelvalve andmeid. Avaandmeteks loetakse järgnevaid andmeid konkreetsest andmekogust - 1) järelevalve teostamise koht; 2) järelevalve teostamise kuupäev ja kellaaeg; 3) kontrollitava sõiduki riigi tunnusmärk; 4) kontrollitava sõiduki kategooria; 5) veo liik (sõitjate- või veosevedu, riigisisene, rahvusvaheline, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline või oma kulul vedu, sõitjate liini-, juhu- või eriotstarbeline vedu, taksovedu); 6) sõiduki kontrollitud osade ja sõlmede nimekiri; 7) sõiduki osade ja sõlmede nimekiri, mis ei vastanud nõuetele; 8) järelevalve teostaja otsus; 9) raskete õigusrikkumisteadete arv; 10) kontrollimise käigus tuvastatud süüteo kvalifikatsioon.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
LJVIS avaandmed
XML
Liiklusjärelevalve infosüsteemi avaandmete kirjeldus
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Kord kvartalis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 07/05/2018
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/01/01
Peamine teema Transport
Kontakt nimi Kristjan Kaiklem
Kontakt Email kristjan.kaiklem@mkm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.