Maa-amet logo
The Land Board is a national competency centre in land related matters and the biggest producer, manager and distributor of spatial data as well as provider of spatial data services.

Maa-ameti avaandmete portaal

Maa-ameti ruumiandmekogud avaandmetena (aadressiandmed, katastripiirid, kitsenduste mõjualad, Eesti topograafia andmekogu andmed, kõrgusandmed, ortofotod, põhikaart, kohanimed, haldus- ja asustusjaotus, geoloogiline baaskaart, kaardiruudustikud)

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Maa-ameti avaandmete portaal
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Maa-ameti avatud ruumiandmete litsents
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/26
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/05/31
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.