Teeregister

Riigiteede register reaalajas, mille pidamise kohustus on sätestatud Teeregistri põhimäärusega. Riigiteede andmed on avalikud kõigi kasutajate jaoks ja kättesaadavad ka aadressilt https://teeregister.mnt.ee/reet/home

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
WFS

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 04/05/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 04/05/2019
Peamine teema Transport
Kontakt nimi Maanteeamet
Kontakt Email opendata@mnt.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.