Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium logo
Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

Majandustegevuse register

Ettevõtjate andmed, millel on MTR-is kehtivad tegevusload või majandustegevusteated. Sisaldab lube koos kehtivusinfo ning Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) koodidega. Sisaldab ka viidet loa detailsele andmestikule (HTML)

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed ettevõtjad
XML
Schema
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal kuul
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/07
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Majandus ja rahandus
Kontakt nimi Majandustegevuse register
Kontakt Email mtr@mkm.ee
Kontakt telefon 6687080

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.