Meditsiiniseadmete andmekogu avaandmed

Meditsiiniseadmete andmekogu avaandmed on digitaalsel ja masinloetaval kujul kättesaadavad vastavalt Avaliku teabe seaduse § 28 lg1 p30 ja § 29 lg4. MSA komplekti kuuluvad järgmised andmekomplektid:Kliinilised uuringud, Ohujuhtumid, Meditsiiniseadmed (sh nende tootjad, levitajad ja professionaalsed kasutajad)

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Meditsiiniseadmed
XML
Ohujuhtumid
XML
Kliinilised uuringud
XML
MSA avaandmete metadata kirjeldus
XLS

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/26
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Tervis
Kontakt nimi Kadri Tõnnisson
Kontakt Email kadri.tonnisson@terviseamet.ee
Kontakt telefon 7447421

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.