Kutselise kalapüügi register

Kutselise kalapüügi register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada kutselise kalapüügiga tegelevate isikute, nende tegevuse ja kalalaevade üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Kalalaevad
XML
Kalalaevad XSD
xsd
Püügiandmed Läänemeri,Rand,Siseveed
XML
Püügiandmed XSD
xsd
Püügiandmed Traal
XML
Püügiandmed Traal XSD
xsd
Kalalaevaregister
HTML
Kalapüügiandmed
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Kord kvartalis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/04
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/16
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.