Mahepõllumajanduse register

Mahepõllumajanduse registri pidamise eesmärk on pidada arvestust mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute ja nende tunnustatud ettevõtete üle avalikkusele kättesaadaval ning tõhusa järelevalve teostamist võimaldaval viisil. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet mahepõllumajanduse registri kohta saab PMA kodulehelt

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Maheregister
XML
XSD
xsd
Meta
TXT
Klient
CSV
Korje
CSV
Loomad
CSV
Taimed
CSV
Registri avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML
Mahealade kaart
HTML

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/03/31
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.