Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri pidamise eesmärk on anda avalikkusele teavet maaparandusalal tegutsevatest ettevõtjatest ning võimaldada nende ettevõtjate tegevuse üle arvestuse pidamist ja järelevalvet. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet maaparandussüsteemide registri kohta saab PMA kodulehelt. Andmestik sisaldab ettevõtete infot koos tegevusala infoga.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
MATER
XML
XSD
xsd
Registri avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.