Maaparandussüsteemide register

Maaparandussüsteemide registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet maaparandussüsteemide registrist saab PMA kodulehelt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=397&sub3=398. Andmestik sisaldab infot maaparandusrajatiste asukoha, kasutuselevõtu aasta ja kuivendussüsteemi detailide kohta.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
MSR
XML
XSD
xsd
Registri avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.