Riiklik alkoholiregister

Riikliku alkoholiregistri eesmärgiks on tagada käideldava alkoholi üle arvestuse pidamine vastavalt alkoholiseadusele. Alkoholiregistri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Veterinaar-ja Toiduamet (VTA). Täpsemat teavet alkoholiregistri kohta saab VTA kodulehelt.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Alkoholiregister
XML
XSD
xsd
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML
Registri avalik vaade
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igas minutis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/06/07
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/10/24
Peamine teema Tervis
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.