Sordiregister

Sordiregistri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid sortide kohta «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses» ettenähtud ülesannete täitmiseks. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet sordiregistri kohta saab PMA kodulehelt.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Sordiregister
XML
XSD
xsd
Registri avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.