Taimekaitsevahendite register

Taimekaitsevahendite registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite ning nende tootjate ja turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetajate ja kasutajate ning taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohtade kohta. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet (PMA). Täpsemat teavet taimekaitsevahendite registri kohta saab PMA kodulehelt.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Taimekaitsevahendite register
XML
XSD
xsd
Meta
TXT
Taimekaitsevahendid
CSV
Taimekaitsevahendite Turustajad
XML
Taimekaitsevahendite Turustajad
xsd
Taimekaitsevahendite Turustajad
CSV
Taimekaitsevahendite Kasutusala
CSV
Taimekaitsevahendite Toimeaine
CSV
Taimekaitsevahendite registri avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Preview

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.