Väetiseregister

Väetiseregisteri pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Väetiseregister
XML
XSD
xsd
Avalik vaade
HTML
Maaeluministeeriumi avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/07/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Jüri Tali
Kontakt Email jyri.tali@agri.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.