Keskkonnaagentuur logo
Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel. KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

Metsaregister

Metsaeraldiste andmekodu on osa metsaregistrist, mille eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Registris on avaandmete mõistes kaardikihtidena nähtavad Metsaeraldiste andmed, seda juhul kui metsaomanik need on lubanud avalikustada.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
HTML
Metsaressursi arvestuse riiklik register - Metsaportaali avalike teenuste kasutusjuhend
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/01
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Enn Pärt
Kontakt Email enn.part@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.