Keskkonnaagentuur logo
The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

Metsaregister

Metsaeraldiste andmekodu on osa metsaregistrist, mille eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Registris on avaandmete mõistes kaardikihtidena nähtavad Metsaeraldiste andmed, seda juhul kui metsaomanik need on lubanud avalikustada.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
ZIP
Metsaressursi arvestuse riiklik register - Metsaportaali avalike teenuste kasutusjuhend
PDF

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/11/15
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Enn Pärt
Kontakt Email enn.part@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.