Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium logo
Majandus- ja Kommunikat-siooniministeeriumi eesmärk on riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks.

Nimemärgiste register

Nimemärgiste registris hoitakse väärismetalltoodete nimemärgised, mis väljastatakse nende valmistajale või sissevedajale. Avaandmetena on kättesaadavaks tehtud järgmised andmed: ettevõtte andmed, nimemärgise andmed - kujutis, kommentaar, registreerimise kuupäev ja number, olek, kehtivusaeg, lisamise kuupäev.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
XML
Schema
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal kuul
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/28
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/02
Peamine teema Majandus ja rahandus
Kontakt nimi Kristjan Kaiklem
Kontakt Email kristjan.kaiklem@mkm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.