Nimemärgiste register

Nimemärgiste registris hoitakse väärismetalltoodete nimemärgised, mis väljastatakse nende valmistajale või sissevedajale. Avaandmetena on kättesaadavaks tehtud järgmised andmed: ettevõtte andmed, nimemärgise andmed - kujutis, kommentaar, registreerimise kuupäev ja number, olek, kehtivusaeg, lisamise kuupäev.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
XML
Schema
XML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal kuul
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/05/28
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/02/02
Peamine teema Majandus ja rahandus
Kontakt nimi Kristjan Kaiklem
Kontakt Email kristjan.kaiklem@mkm.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.