Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus logo
Toetada haridusasutusi IKT rakendamisel ning aidata kaasa hariduse ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning tulemuslikkuse tõusule.

Õppeinfosüsteem Tahvel

Õppeinfosüsteemis on avalikult kättesaadavad süsteemi kasutavate haridusasutuste poolt läbi viidavad õppeained (iga õppeaine juures link JSON väljundule) ja õppekavad, mis on haridusasutuste poolt kinnitatud. Lisaks on süsteemi lisatud riiklikke õppekavasid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Õppeained
JSON (avaandmete faili formaat, näiteks XML, JSON või mis iganes)
Õppekavad
HTML (avaandmete faili formaat, näiteks XML, JSON või mis iganes)
Riiklikud kutseõppekavad
HTML (avaandmete faili formaat, näiteks XML, JSON või mis iganes)

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 05/07/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 05/07/2019
Peamine teema Teadus ja tehnoloogia
Kontakt nimi Tahvel kasutajatugi
Kontakt Email tahvel@hitsa.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.