Põllumajandusloomade register

Põllumajandusloomade registri pidamise eesmärk on põllumajandusloomade, loomapidajate ja tegevuskohtade andmete kogumine ja süstematiseerimine, et teostada veterinaarjärelevalvet ning ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ja kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest. Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Teenus vesiviljelusettevõtete andmete vaatamiseks
HTML
Teenus hobuslaste andmete vaatamiseks ja allalaadimiseks
xls, html
Teenus kitsede andmete vaatamiseks
HTML
Teenus lammaste andmete vaatamiseks
HTML
Teenus veiste andmete vaatamiseks
HTML
Teenus veiste, lammaste ja kitsede andmete allalaadimiseks
XML
Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (vaatamisteenus) WMS
WMS
Põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted (allalaadimisteenus) WFS
WFS
Täiendav info PRIA kodulehel
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2018/01/30
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Kiido Levin
Kontakt Email kiido.levin@pria.ee
Kontakt telefon 7377625

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.