Põllumassiivide register

Põllumassiivide registri pidamise eesmärk on anda pindalapõhiste maaelu arengukava toetuste ning otsetoetuste taotlejatele avalikku teavet põllumassiivide piiride, unikaalse numberkoodi, pindala ja tunnuste kohta. Registri vastutav töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Täpsemat teavet põllumassiivide registri kohta saab http://www.pria.ee/et/Registrid/Pollumassiivide_register

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
PRIA avaandmed
HTML
Avalik veebikaart
HTML
Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed (vaatamisteenus) WMS
WMS
Pindalatoetuste ja loomakasvatushoonete ruumiandmed (allalaadimisteenus) WFS
WFS

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/05/13
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/04/01
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Kadri Pärnpuu
Kontakt Email Kadri.Parnpuu@pria.ee
Kontakt telefon 7371319

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.