Keskkonnaagentuur logo
The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

Pakendiregister

Pakendiregistri eesmärk on turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise, taaskasutamise sihtarvude täitmise ning tarbitud õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta arvestuse pidamine pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, järelevalve teostamiseks ning Euroopa Komisjonile pakendijäätmete ning õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta teabe esitamiseks. Registris leiduvateks avaandmeteks on pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide nimed ja äriregistrikoodid ning pakendijäätmete teket ja taaskasutamist kajastavad koondandmed.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Igal päeval
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Innar Kaldlaur
Kontakt Email innar.kaldlaur@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.