Maa-amet logo
Maa-amet on Eesti riigi kompetentsikeskus maaküsimustes ning suurim ruumiandmete tootja, haldaja, levitaja ja ruumiandmeteenuste pakkuja.

Posti sihtnumbrid (postiindeksid)

Posti sihtnumbrid on seotud aadressiandmete süsteemi aadressidega (ADR-ID-dega). Andmeid uuendatakse süsteemi väliselt kuni 2018. aasta arendustööde valmimiseni. Seejärel levitab Maa-amet samu andmeid enamuse ADS-i teenuste ja väljavõtete koosseisus. Posti sihtnumbrit on võimalik ADR_ID alusel pärida ka läbi URL-i. Sisendiks on ADR_ID ehk aadressi identifikaator (versioonitunnus) ADS-is ja väljundiks posti sihtnumber. Väljundiks on kas json (http://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295&out=json) või vormindamata tekst (http://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295).

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
sihtnumbrid.zip
ZIP
andmeid kirjeldav veebileht
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2017/12/08
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/06
Peamine teema Piirkonnad ja linnad
Kontakt nimi Maa-amet
Kontakt Email maaamet@maaamet.ee
Kontakt telefon 665 0600

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.