Niitmise tuvastamine satelliitseirega

Pindalapõhiste otsetoetuste jagamisel on üks tingimustest, et rohumaa peab olema hooldatud. Sestap on tarvis tuvastada, kas ja millal on taotlustel esitatud rohumaadel toimunud niitmise sündmus. Selleks kasutatakse Satelliidiandmete kasutamise infosüsteemi (SATIKAS), mis kasutab sisendina satelliitide Sentinel 1 ja 2 andmeid ja PRIA-le esitatud pindalatoetuste taotlusel märgitud põllupiire. Iga rohumaa puhul jälgitakse satelliidipiltidelt erinevate parameetrite ajalist käitumist kogu vegetatsiooniperioodi jooksul ning selle põhjal leitaks niitmise toimumise aeg. Tulemusi kuvatakse põldude kaupa nii PRIA avalikul veebikaardil kui e-PRIAs (PRIA klientidele). Andmete vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Täpsemat teavet saab PRIA veebikaardilt https://kls.pria.ee/kaart/

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
e-PRIA
HTML
Avalik veebikaart
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/02/21
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2019/02/21
Peamine teema Põllumajandus, kalandus, metsandus
Kontakt nimi Kai Raudvere
Kontakt Email Kai.Raudvere@pria.ee
Kontakt telefon 7371257

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.