Keskkonnaagentuur logo
The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

Probleemtooteregister

Probleemtooteregistri (lühend: PROTO) pidamise eesmärk on andmete koondamine probleemtoodete tootjate kohta, Eestis valmistatud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise arvestuse pidamiseks. Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine. Probleemtooteregistri määruse järgi ei ole avalikud need andmed, mis sisaldavad ärisaladust ning andmed, mille avaldamine läheb vastuollu „Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud nõuetega. Teised registris hoitavad andmed on avalikud.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Avaandmed
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Kord kvartalis
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 12/04/2019
Peamine teema Keskkond
Kontakt nimi Rain Päären
Kontakt Email rain.paaren@envir.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.