Eesti Koostöö Kogu logo
Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on kompetentsuskeskus, mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab algatusi ning veab avalikku arutelu. maintainer_name: Innar Kaldlaur

Rahvaalgatus

Rahvaalgatus.ee on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule esitada kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi). API kaudu saab pärida Rahvaalgatuse statistikat ja jälgida algatuste käekäiku.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Rahvaalgatus API
JSON

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/09/28
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/09/20
Peamine teema Valitsus ja avalik sektor
Kontakt nimi Eesti Koostöö Kogu
Kontakt Email abi@rahvaalgatus.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.