Rahvusarhiivi arhiivikirjeldused

Rahvusarhiivi arhiivikirjeldused ehk informatsioon arhivaalide sisu kohta sõltumata nende füüsilisest kandjast (paber, elektrooniline kandja, filmilint vmt). Arhiivikirjeldustel baseeruvad kõik arhiiviainese otsivahendid.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ajalooarhiiv (apeEAD XML vormingus)
xml / zip
Riigiarhiiv (apeEAD XML vormingus)
xml / zip
Filmiarhiiv (apeEAD XML vormingus)
xml / zip
Maa-arhiivid (apeEAD XML vormingus)
xml / zip
Tallinna Linnaarhiiv (apeEAD XML vormingus)
xml / zip
Rahvusarhiivi avaandmete portaal
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents “No Rights Reserved”
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2015/02/12
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/01/17
Peamine teema Haridus, kultuur ja sport
Kontakt nimi Koit Saarevet
Kontakt Email koit.saarevet@ra.ee
Kontakt telefon

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.