Ravimiregister

Ravimiregister on riiklik register, kust leiate teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris kirjas ka ravimi soodustuse info, Eestis kehtiv piirhind ning viimane kuupäev, mil ravimit Eestisse toodi. Müügiloaga ravimite juurde on lisatud ravimi omaduste kokkuvõte (SPC), pakendi infoleht (PIL) ja pakendimärgistuse tekst.

Andmefailid

Fail nimi Vormingud Laadi Preview
Ravimiregistri päring
HTML
Ravimiregistri andmed failidena (CSV)
HTML

Lisainformatsioon

Kasutuslitsents Creative Commons 3.0
Uuendussagedus Märkimata
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) 2019/02/15
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) 2020/03/24
Peamine teema Tervis
Kontakt nimi Ravimiamet
Kontakt Email info@ravimiamet.ee
Kontakt telefon 737 4140

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.